Klinika stomatologiczna Chorzów

Stanowią element układu trawienia służąc do

Zęby człowieka (łac.
dens – ząb, l.mn. dentes) – złożone, twarde twory anatomiczne w jamie ustnej. Stanowią element układu trawienia służąc do odgryzania kęsów i rozdrabniania poKlinika stomatologiczna Chorzów .