Klinika stomatologiczna Chorzów

Stanowią element układu trawienia służąc do

Klinika stomatologiczna Chorzów
Zęby człowieka (łac.

dens – ząb, l.mn.

dentes) – złożone, twarde twory anatomiczne w jamie ustnej.
Stanowią element układu trawienia służąc do odgryzania kęsów i rozdrabniania po.